Gedrag

Gedragsproblemen ontstaan vaak uit onvermogen. Ze hebben invloed op het leren en de sociale omgeving.
Inzicht in de aard van het onvermogen van het kind en in de mogelijkheden die het kind heeft, zorgt ervoor dat we de problemen kunnen aanpakken.

  • Hoogbegaafdheid
  • AD(H)D
  • Autismespectrum-stoornis (ASS)
  • Angststoornis
  • Boosheid/agressie
  • Concentratie
  • Werkhouding
  • Sociale contacten
Samenwerking met Pro

In samenwerking met het team van PRO overleggen wij wekelijks over de voortgang van het kind. Onze teamleden beschikken over een uiteenlopende achtergrond, zodat we verschillende aspecten van het kind goed in beeld kunnen brengen.