KWALITEIT

Registratienummers

NIP registratie nummer 230817 / BIG registratie: 99920992825 (wettelijke erkenning)

AVG

Uiteraard wordt er waarde gehecht aan de bescherming van uw privacy gegevens. Daarbij houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kwaliteitsstatuut

Alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, zijn verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.

Bekijk hier mijn kwaliteitsstatuut

Klachtenregeling

Heeft u klachten over onze hulp? Allereerst gaan wij gaarne het gesprek met u aan en hopen er zo samen uit te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken of wanneer u onafhankelijk persoon zou willen inschakelen, dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onpartijdig en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht..

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/psychische-en-pedagogische-zorg/

Klachten indienen kan ook via mijn branchevereniging, het NIP.

https://www.psynip.nl/het-nip/clienteninformatie/als-ontevreden-psycholoog/

Klachten worden binnen maximaal 6 weken vanaf indiening afgehandeld.