LEREN

Ieder kind is anders. En ieder kind heeft bij leerproblemen een andere benadering nodig. Pas als het kind gemotiveerd is om te leren wordt leren leuk…
Door onze ondersteuning af te stemmen op het kind en zijn omgeving bouwen we aan de juiste motivatie. Samen met de ouders verzamel ik informatie over het kind, over de leeromgeving en over de situatie thuis. Daarmee kunnen we optimaal aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, bij de leermethode van de school en bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving.

  • Lezen
  • Dyslexie
  • Spelling
  • Dyscalculie
  • Rekenen
Samenwerking met Pro

In samenwerking met het team van PRO overleggen wij wekelijks over de voortgang van het kind. Onze teamleden beschikken over een uiteenlopende achtergrond, zodat we verschillende aspecten van het kind goed in beeld kunnen brengen.